تقویم آموزشی سال 99


شروع ترم تابستان ( کلاس های حضوری و آنلاین )

10 و 11 تیر ماه کودکان و خردسالان             14 و 15 تیر ماه نوجوانان و بزرگسالان

 13 تیر کلاس های روز جمعه

                                                                  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دفتر مرکزی کیش وی

برو  بالا