ارتباط مستقیم با مدیر عامل

ارتباط مستقیم با مدیر عامل


در این بخش می توانید بطور مستقیم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با مدیر عامل موسسه جناب آقای خدابخشی در میان گذاشته و پاسخ مناسب را از جانب ایشان در پست الکترونیکی خود دریافت نمائید.


 
   
 
برو  بالا