انگلیسی - دوره Adult

آشنایی با دوره:

سری کتابهای Mind series  محصول انتشارات MACMILLAN بوده و چاپ دوم این کتاب ها در سال 2017 می باشد .هدف این سری کتاب ها آموزش همزمان چهار مهارت اصلی و همچنین پیشبرد دایره لغت کاربردی و به روز برای زبان آموز است .

از ویژگی های بارز Mind series می توان به تصاویر جذاب ، به روز بودن اطلاعات ، آموزش همزمان مهارت ها به روش جدید و همچنین کاربردی بودن آنها اشاره کرد .

هر درس کتاب شامل یک بخش Video است که مطالب آنها کاملا مربوط به درس بوده و به زبان آموز این امکان را می دهد که مکالمات روزمره و کاربردی را به صورت تصویری یا بگیرد.

پیشرفت مرحله به مرحله و پیوسته ، نکات گرامری با روش های مدرن آموزشی زمینه را برای آموزش مفهوم ، ساختار جمله و نیز کاربرد آن در مراحل روزمره زندگی فراهم می سازد و به زبان آموز این امکان را می دهد که بدون تمرکز مستقیم (به روش قدیمی) روی گرامر ، آن  را در مکالمات مربوط به همان درس استفاده کند.

کتاب های Mind series  بر اساس متد جدید Kagan که بر پایه کارهای گروهی و مشارکت زبان آموز در کلاس طراحی و نوشته شده ، جذابیت کلاس را برای زبان آموز بیشتر کرده و حس رقابت را در زبان آموزان بر می انگیزد .

در این متد زبان آموز در شرایط مشابه علمی با هم گروهی خود ، جرات و شانس بیشتری برای صحبت کردن پیدا می کند و این امر باعث تسریع آموزش زبان می گردد.

بین یادگیری زبان و کاربرد صحیح آن در زندگی روزمره تفاوت زیادی وجود دارد . متد Kagan به زبان آموز این امکان را می دهد که زبان را با شرایط و موقعیت کاملا واقعی (Real life situation) بیاموزد.

 

نحوه برگزاری دوره: 

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزهای و ساعات

گروهی: حداقل 6 حداکثر 14 نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

زوج یا فرد یا جمعه


برو  بالا