انگلیسی - دوره FCE و CAE

آشنایی با دوره  FCE

 FCE  ،(First Certificate in English) آزمونی برای اثبات توانایی افراد در انجام گفتگوها و نگارش های روزمرّه به زبان انگلیسی در سطح متوسط رو به بالا درسطح(Upper-intermediate)  در کشور های EFL و بعد از دوره های  Advanced در کشور های ESL مانند ایران است و قبولی درآن راه را برای تحصیل در دانشگاه های 34 کشور جهان و کار در بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اقتصادی، آژانس ها وخطوط هواپیمایی، شرکت های فعال و معتبر تولید نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری و ... آن کشورها هموار می سازد. دوره  FCE  در تمامی شعب  KISHWAY در 4 ترم 18 جلسه ای  FCE1-4 برگزار می گردد.

آشنایی با دوره  CAE

آزمون CAE یا Certificate in Advanced English آزمون زبان انگلیسی در سطح پیشرفته (Advanced) می باشد که توسط دانشگاه کمبریج انگلستان از سال 1991 و به طور متوسط 3 الی 4 بار در هر ماه در 1200 مرکز در 113 کشور مختلف جهان و ایران برگزار می شود؛ به افرادی که موفق به کسب نمرات  A، B و C در آزمون CAE شوند، مدرک CAE اعطاء می شود که مورد قبول 2800 دانشگاه شامل برترین دانشگاه ها در استرالیا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ...، سازمان، مؤسسه و شرکت در 67 کشور جهان جهت تحصیل و کار میباشد. همچون FCE مدرک CAE نیز تاریخ انقضاء نداشته و مادام العمر معتبر می باشد و افراد برای شرکت درآن، الزامی برای شرکت و قبولی در آزمون FCE ندارند. دوره CAE در کلیه شعب KISHWAY در 4 ترم 18 جلسه ایCAE 1-4 برگزار می گردد.

نحوه برگزاری دوره

نوع کلاس

 تعداد جلسات در هفته

روزها

سانس های برگزاری

گروهی: حداقل 6 حداکثر 14 نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

زوج

فرد

جمعه

صبح ها: (10:45-9) (12:45-11)

عصرها: (15:45-14) (17:4516)

(18-19:45) (20-21:45)

جمعه ها: صبح 9 الی 13 عصر 14:30 الی18:30


برو  بالا