آرشیو اطلاعیه ها

برگزاری آزمون جذب مدرس

تاریخ: 10 آبان 1400 15:29:00

آزمون Big Test گروه بزرگسال

تاریخ: 24 شهریور 1400 16:42:00

برگزاری آزمون جذب مدرس

تاریخ: 22 شهریور 1400 14:40:00

آزمون فاینال تابستان B

تاریخ: 22 شهریور 1400 11:49:00

آزمون آنلاین Big Test گروه بزرگسال

تاریخ: 09 مرداد 1400 09:52:00

شـــــروع ترم تابستان ۱۴۰۰

تاریخ: 04 مرداد 1400 16:11:00

ثبت نام ترم اول تابستان1400 در تمامی شعب کیش وی آغاز شد

تاریخ: 22 خرداد 1400 11:52:00

ثبت نام ترم اول تابستان1400 در تمامی شعب کیش وی آغاز شد

برو  بالا