آرشیو اطلاعیه ها

آزمون جذب مدرس آبان 1401

تاریخ: 02 آبان 1401 10:55:00

ترم جدید پاییز A

تاریخ: 21 شهریور 1401 17:26:00

زمانبندی آزمون فاینال نوجوانان

تاریخ: 21 شهریور 1401 17:18:00

زمانبندی آزمون فاینال کودکان

تاریخ: 21 شهریور 1401 17:14:00

برگزاری آزمون جذب مدرس

تاریخ: 21 شهریور 1401 17:12:00

برگزاری آزمون جذب مدرس

تاریخ: 17 خرداد 1401 16:51:00

آزمون جذب مدرس انگلیسی 10 آبان ساعت 17 الی 18 برگزار می گردد.

برگزاری آزمون جذب مدرس

تاریخ: 10 آبان 1400 15:29:00

آزمون Big Test گروه بزرگسال

تاریخ: 24 شهریور 1400 16:42:00

برگزاری آزمون جذب مدرس

تاریخ: 22 شهریور 1400 14:40:00

برو  بالا