جزئیات خبر

روزهای 4،5 و همچنین 14 تا 16 خرداد کلاس های آنلاین برگزار نخواهد شد
زمان انتشار: 01 خرداد 1399 17:17:00

روزهای 4،5 و همچنین 14 تا 16 خرداد کلاس های آنلاین برگزار نخواهد شد
در صورت نیاز به تشکیل کلاس جبرانی همکاران شعب با شما تماس خواهند گرفت

برو  بالا