جزئیات خبر

رفـــــع اختلال بوجود آمده در خط های شعبه ی مهرشهر و تلفن فراگیر
زمان انتشار: 01 اردیبهشت 1400 14:33:00

مشکل قطعی خط های تلفن که در 24 ساعته گذشته در شعب مهرشهر و تلفن فراگیر رخ داده بود، رفع شد. 

برو  بالا