جزئیات خبر

شـــــروع ثبت نام و شروع ترم تابستان ۱۴۰۰
زمان انتشار: 04 مرداد 1400 16:11:00

شروع کلاس های روز زوج ۱۶ مرداد / شروع کلاس های روز فرد ۱۷ مرداد                         ثبت نام ۱۱  تا ۱۴ مرداد

شروع کلاس های پنجشنبه ۲۱ مرداد / شروع کلاس های جمعه ۲۲ مرداد                         ثبت نام ۱۸  تا ۲۰ مرداد

برو  بالا