جزئیات خبر

زمانبندی آزمون فاینال نوجوانان
زمان انتشار: 13 اردیبهشت 1402 12:04:00

آزمون فاینال نوجوانان بهار A

نتایج ساعت FINAL LEVEL
02/02/28 17:30-18:30 02/02/27 CHA 1-6
02/02/28 17:30-18:30 02/02/25 CHA 7-12

 

برو  بالا